English Croatian French German Italian Japanese

 

 


O nama PDF Ispis E-mail

Poduze?e ESAPI d.o.o. se bavi razvodom enrgije i automatizacijom sustava u industriji i zgradarstvu

Nudimo komponente i rjeenja u razvodu elektri?ne energije i automatizacije sustava:

Projektiramo sustave energetskog razvoda i sustave automatizacije.

Isporu?ujemo vrhunsku opremu renomiranih svjetskih proizvo?a?a.

Izra?ujemo aplikacijske programe prema zahtijevima korisnika PLC, HMI,..

Izra?ujemoSCADA vizualizacije ili virtualnu instrumentaciju.

Sustave integriramo, putamo u rad, odravamo i servisiramo.

U suradnji s renomiranim svjetskim proizvo?a?ima i hrvatskim institucijama educiramo, prenosimo znanja i nove tehnologije na korisnike.

Nai stru?njaci imaju viegodinje iskustvo te stalno pratimo, usvajamo i primjenjujemo najnovija saznanja, tehnologiju i opremu.

Sura?ujemo sa mnogim tvrtkama, strukovnim kolama i fakultetima unutar i izvan Hrvatske.

Izveli smo vie projekata po sistemu klju? u ruke na podru?ju:

automatizacije strojeva i proizvodnih linija,

upravljanja, vizualizacije i virtualne instrumentacije procesa,

obnovljivih izvora energije, razvod elektri?ne energije i vo?enje procesa izgaranja u pe?ima na drvne biomase

LED tehnologije.

.........

elja nam je ostvariti partnerski odnos s Vama na obostrano zadovoljstvo!

Podjeli preko:

Facebook   
 
   
Copyright © 2010 by ESAPI