English Croatian French German Italian Japanese

 

 


Projektiranje

 PROJEKTIRANJE I VOĐENJE PROCESA DOBIVANJA ENERGIJE IZ DRVNIH BIOMASA I KOGENERACIJA

Biomasa (gorivo) je uskladišteno u betonskom silosu pravokutne osnovice i pripremljeno za doziranje u kotao. Najkraćim mogućim putem, uz minimalni utrošak pomoćne (električne) energije doprema se do ložišta kotla. Za tu funkciju su predvidjeni polužni izuzimač (potisne poluge) i polužni dozator sa isključivo hidrauličnim pogonom. To su čvrsti, masivni elementi bez interno pomičnih dijelova koji bi se mogli zaglaviti, polomiti ili začepiti.
U ložište se gorivo dozira preko usponske, vodom grijane "kompresijske zone", ravnomjerno po cijeloj širini ložišne rešetke. 
Na njoj se gorivo, zračenjem usijanih zidova ložišta, suši i priprema za izplinjavanje na prvoj hidraulično pokretanoj rešetci. Na slijedećoj, drugoj pokretnoj rešetci dogorijeva čvrsti ostatak u pepeo. Pepeo se naizmjeničnim pokretanjem rešetke, skupa sa kamenjem i drugim negorivim dijelovima koji sa gorivom ulaze u ložište, doprema do izlaznog otvora na kraju rešetke. 
Dio pepela koji propadne kroz rešetku skupljaju dvije potisne poluge ugradjene na podu ispod rešetke i skupa sa pepelom sa rešetke, preko hirdaulično sinhronizirane ustave, predaju sustavu za odpepeljavanje.  
Automatski management goriva ABM, regulira doziranje i osigurava ujednačeno i optimalno pokrivanje rešetke gorivom u skladu sa učinkom kotla.  
Zrak za izgaranje se dozira ventilatorima sa frekvencijskim pretvaračima bezstupnjevito i to za svaku zonu posebno (tri primarne i dvije sekundarne zone).  
Proces automatskog loženja biomasom , od izuzimanja goriva iz silosa, pročišćavanja dimnih plinova i do priključka na dimnjak se regulira mikroprocesorskom i multiparameterskom regulacijom koja, uvažavajući osobenosti bimase - goriva sa "dugim plamenom" osigurava minimalne emisijske vrijednosti i maksimalan stupanj korisnosti.   
Proces se vizualizira na PC-u primjenom SCADA sustava koja omogućuje i reguliranje mreže potrošača topline i podstanica kao i obračun, evidentiranje i arhiviranje svih relevantnih parametara.   

Biomasa iz drvne industrije su ostaci i otpad pri piljenju, brušenju, blanjanju. Tako otpad koji opterećuje poslovanje drvne industrije postaje gorivo u vlastitim kotlovnicama

Podjeli preko:

Facebook   
 
   
Copyright © 2010 by ESAPI